ES projektai

There are no translations available.

Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant didinti įmonės darbo našumą

UAB „Reval MBG“ įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant didinti įmonės darbo našumą“. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 138 594,00 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 307 986,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. gruodžio 3 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. gruodžio 2 d.

Įgyvendinant projektą bus įsigytos 3-jų ir 4-a-ių frezavimo-gręžimo staklės, kurios sumažins iki minimumo rankines ir užsakomąsias operacijas. Turima įranga bus atnaujinta plačiajuostėmis šlifavimo staklėmis ir hidrauliniu plokštuminiu presu. Įdiegta baldų apdirbimo įranga pakels technologinio gamybos proceso skaitmeninimo lygį ir optimizuos technologinius procesus.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.